YUNUS EMRE’NİN İZİNDE SARIÇİÇEK ÖYKÜ YARIŞMASI

Yazar: ugm5p

ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
KARAMAN İL KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ, KARAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ve SEMİHA-KAMİL-ADNAN ÖZDAĞ EĞİTİM, SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET (SE-K-A-SAR) VAKFI ARASINDA YUNUS EMRE’NİN HATIRASINI YÂD ETMEYE YÖNELİK “SARIÇİÇEK ÖYKÜ YARIŞMASI” ŞARTNAMESİDİR

Bu yarışma, Karaman’ın yetiştirdiği eşsiz şahsiyetlerden biri olan Yûnus Emre’nin aziz hatırasını yâd etmek ve yaşatmak amacıyla Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Semiha-Kamil-Adnan Özdağ Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Hizmet (SE-K-A-SAR) Vakfı işbirliğinde düzenlenmektedir.

1-Yarışma Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açık olup, konu sınırlaması yoktur.

2-Bir kişi yalnızca 1 (bir) öyküyle yarışmaya katılabilir ve birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.

3-Öykü A4 boyutunda, 12 punto “Times New Roman” yazı karakteriyle, 1,5 satır aralığıyla yazılmalıdır ve 2000 (iki bin) kelime ile sınırlıdır.

4- Yarışmaya başvurular www.yunusemreninizinde.com sitesi üzerinden yapılacaktır. Öyküler siteye, Word formatında yüklenmelidir. Gönderilen öykünün ulaştığına dair yarışmacıya bir teyit e-postası gönderilecektir. Teyit e-postası almamış yarışmacıların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar sorumlu değildir.

5- Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yarışmaya katılacak katılımcılardan katılan eserlerin tüm mali ve hukuki haklarını 5846 Sayılı Kanun çerçevesinde şartnameye konulacak hüküm ile katılımcıların katılma şartı olacak şekilde devralacaktır. Yarışmaya katılanlar bu şartı kabul etmiş sayılacaklardır. Yarışmaya katılacak öykülerin telif haklarıyla ilgili olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında 21. Maddesinde tanımlanan “İşleme”, 22. Maddesinde tanımlanan “Çoğaltma”, 23. maddesinde tanımlanan “Yayma”, 24. maddesinde tanımlanan “Temsil” ve 25. maddesinde tanımlanan “İşaret, Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Vasıtalarla Umuma İletim” mali haklarını kullanma hususunda şartnamedeki izinleri doğrultusunda, eserler, süresiz ve ücretsiz olarak işbu sözleşmenin tüm taraflarınca diledikleri mecralarda diledikleri şekilde kullanılabilecektir. Bu husustaki katılım şartnamesinde düzenleme yapma sorumluluğu Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne aittir. SEKASAR Vakfı Sponsor olduğundan yarışmaya katılan eserlerin süresiz ve ücretsiz olarak dilediği mecrada kullanım hakkı mevcut olup, ayrıca bir gerek katılımcıya ve gerekse de işbu sözleşmenin diğer taraflarına herhangi bir bedel ödemeyecektir.

6-Yarışmaya katılan öykülerin daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, öykünün tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. Çalıntı veya alıntı olması durumunda eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan yarışmayı düzenleyen Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Semiha-Kamil-Adnan Özdağ Eğitim, Sağlık Ve Sosyal Hizmet (SE-K-A-SAR) Vakfı sorumlu değildir.

7-Seçici kurullar, öyküleri, öykü isimlerine göre okuyacak ve yarışmacıların isimleri gizli tutulacaktır. Öykülerin değerlendirilmesinde konuya bağlılık, Türkçeyi kullanma gücü, kurgu becerisi, yaratıcılık, özgünlük, anlatımda akıcılık gibi özellikler aranacaktır.

8- Yarışma seçici kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez.

9-Yarışmaya katılan öyküler üzerinde, seçici kurul tarafından gerek görüldüğü takdirde editörlük çalışması yapılabilir.

10-Yarışma kapsamında verilecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacaktır.

11-Ödüle layık görülen 9 öykü dahil olmak üzere ilk 25 öykü kitaplaştırılacaktır.

12-Ödüller Türk Dil Bayramı Haftası’nda belirlenen bir günde jüri üyelerinin katıldığı “Öykü Paneli’nden sonra takdim edilecektir. Ödül töreninin organizasyonu Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

13- Ödüle layık görülen eser sahiplerinin ulaşım ve konaklama giderleri Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

14-Ödüle son başvuru tarihi, 24 Nisan 2022’dir. Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.

15- Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 TL
İkincilik Ödülü: 7.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
Kamil ÖZDAĞ Özel Ödülü: 2.500 TL
5 Adet Mansiyon Ödülü: 5.000 TL
16- İletişim Bilgileri:

Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü:

Adres: Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi No: 26 Merkez / KARAMAN

Tel: 0 338 213 01 92

e-posta: iktm70@kulturturizm.gov.tr

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü:

Adres: Hamidiye Mah. Fevzi Paşa Cad. Kapı No: 18 Merkez / KARAMAN

Tel: 0 338 280 70 00

e-Posta: karamanmem@meb.gov.tr