UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine Kayıtlı Unsurlarımız

Yazar: ugm5p

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine Kayıtlı Unsurlarımız
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri’ne kaydettirdiğimiz 18 unsur ile listelerde en çok kültürel değere sahip ilk 5 ülke arasındayız…
https://aregem.ktb.gov.tr/TR-243105/unesco-somut-olmkultmiras-online-sergisi.html