Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması

Yazar: ugm5p

Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce “Çoksesli Koro Eseri Beste Yarışması” düzenlendi.
Türk ve dünya koro repertuvarına yeni eserler kazandırmak amacıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışma için 5 Haziran 2020 tarihine kadar başvurularınızı elektronik ortamda yapabilirsiniz.