Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı

Yazar: ugm5p

Valiliğimiz Himayelerinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce “Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı” Hazırlandı
Turizm, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonomi açısından önemli bir sektördür. Turizmde beş, on ve on beş yıllık dönemsel hedeflerin ortaya konulması ve bu hedeflere ulaşmak için planlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çerçevede Valiliğimiz himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen “Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı” adlı çalışmada; ilin turizm potansiyelini ve marka değerlerini ortaya çıkararak pazarlamak, insan gücü kaynaklarını, mali ve teknik imkânlarını geliştirmek için büyük emek sarf edildi.

Bu süreçte; turizmle ilgili kurum ve kuruluşlarının yaptığı ve planladığı çalışmalardan faydalanıldı. Bu güne kadar yapılmış master planları, çalıştay, kongre ve bilimsel kaynaklar tarandı. Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın çalışmaları bu aşamada dikkate alındı. Bakanlığımızın 2017 yılında Afyonkarahisar’da Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirdiği “Destinasyon Yönetimi Projesi” çalışmaları çerçevesinde hazırlanan raporlara yer verildi. Yine 2018 yılında Müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz “Turizm ve Kültür Komisyonları”nın ortaya koyduğu fikirler ve raporlar master plana altlık oluşturdu.

Bununla birlikte Afyonkarahisar Merkez, İhsaniye, Şuhut, Sandıklı ilçelerinde kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, turizm sektör temsilcileri, hemşerilerimiz ve konaklama tesisi yöneticileri ile yaptığımız toplantılarda “Alan Taraması” yapılarak farklı paydaşların, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın görüşleri alındı.

Süre içerisinde yapılan tüm çalışmalar bir çatı altında toplanarak; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün ve paydaşlarımızın çalışmalarına rehberlik edebilecek “Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planı” hazırlanarak basımı gerçekleştirildi.

İl Müdürü TANIR; “Afyonkarahisar’ın turizmde günümüzdeki konumunu yeterli görmüyoruz. Bu nedenle hazırladığımız turizm master planı ve eylem planları çerçevesinde; birlikte atacağımız adımlarla Afyonkarahisar’ın turizminde karşılaştırmalı üstünlüklerini öne çıkararak ve markalaşmayı sağlayarak turizmindeki payını yükseltmeyi sağlayabileceğimize inanıyoruz.

Master planı kuşkusuz, siyasi iradenin, il yöneticilerinin, üniversitelerin, odaların, turizm işletmelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, esnafların ve halkımızın sahip çıkmasıyla başarılı olacaktır. Bunun için “Turizm Master Planı ve Eylem Planı”nın hayata geçebilmesi için “Bakanlığımızın ve tüm turizm paydaşlarımızın” emeklerini önemsiyoruz ve desteklerini bekliyoruz.

Bu çalışmamızla daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz. Genel bütçeden, yerel yönetimlerden ve turizm işletmelerinden sağlanan kaynakların “ortak amaçlar” için koordineli olarak kullanılması son derece önemlidir. Kaynakların etkin kullanımı açısından bu çalışmanın yararlı olacağına inanıyoruz.

Bakanlığımız 2023 Turizm Stratejisi çerçevesinde; Valiliğimiz himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak turizmi geliştirmeye yönelik Turizm Master Planı hazırlanmasını ihtiyaç olarak gördük ve uzun çalışmalarla “Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı”nı hazırladık.

Planın hazırlanmasında turizm sektörünün, kamu kurumlarının, üniversitelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve halkımıza değerli görüşleriyle verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ederim. Ayrıca planın hazırlanmasında büyük emeği olan birlikte çalıştığımız BELDA LTD sahibi Saffet Atik’e, ekibine ve kurumum personeline teşekkür ederim.” dedi.