Bininler Kaya Yerleşimi

İlimiz, Şuhut ilçesi, Senir köyünün 4 km batısında, oldukça yüksek, yayla özellikli bir alan olup, dere kenarında, üst düzlüklerinde ve kayalıklarda yerleşim kurulmuştur. Düzlük ören yeri olup, sokakları belirgin ve yapılaşma temelleri görülmektedir. Yer yer 5-6 m dik yüksekliklere ulaşan andezit türü kayalar tek, iki ve üç katlı evler biçiminde yan yana uzanmaktadır. Evlerin alt katları hayvan, üst katları ise insan barınma yerleri olarak yapılmıştır. Bazı kayaların mezar teknesi veya odası biçiminde yapıldığı anlaşılmaktadır. Tekne mezar kapakları üçgen çatılı lahit kapaklarını andırır. Bu nedenle buradaki yerleşimin Geç Roma döneminden beri var olduğu anlaşılmaktadır.

© 2021 All Rights Reserved.