Taşhan Çarşısı

Afyonkarahisar, Merkez, Umurbey Mahallesi, Yemeniciler Çarşısı’ndadır. Hoca Üveys Hanı olarak da anılan bina, Kadı Abdullah Efendi tarafından kareye yakın planda ve iki katlı olarak yemenici esnafının da katkıları ile yaptırılmıştır. Han, moloz taştan kargir olarak yapılmıştır.
Taşlar sıralı olup, aralarında tuğla dizileri kullanılmıştır. Tuğla yapının kemer kaburgalarında, tonozlu geçişte, ikinci kattaki kapı önü revağında ve saçaklarda kirpi biçimi çıkmalar vardır. Yapıda düzgün kesme taş kapının söve ve alınlıklarında, pencere ve söve taşlarında ve ikinci kat kemer ayaklarında kullanılmıştır. Taşhan’ın turistik bir çarşı olmasından dolayı gelen turist, burada çayını kahvesini içebileceği gibi yöresel Afyonkarahisar ürünleri, el sanatlarını da bulabilir. Ebru sanatları, tespih gibi bir çok el sanatları ürünlerinin yanında hediyelik eşyalar da sergilenmektedir.