Sinanpaşa Külliyesi

Padişah Yavuz Sultan Selim’ in lalası Lala Sinan Paşa tarafından 1524-1525 yıllarında yaptırılmıştır. Külliye bir tabhâneli cami, türbe, aşhane-imaret ve büyük ihtimalle bir sıbyan mektebinden oluşan bir külliye halinde yapılmıştır. Külliyenin merkezi olan cami Osmanlı dinî mimarisinin XIV ve XV. yüzyıllarda çok sayıda örneğine rastlanan, fakat XVI. yüzyılın ilk yarısı içlerinde artık yapımına devam edilmeyen tabhâneli camilerin sonuncularından biridir.