Sahipata Kervansarayı Sultandağı

Sultandağı ilçe merkezindedir. Yazıtına göre, 1249 yılında II. İzzeddin Keykavus’un beylerinden Fahreddin Ali bin Hüseyin (Sahipata) tarafından yaptırılmıştır. Taç kapıdan girilen avlu etrafında odalar, develik ile yine taç kapılı giriş ayak üzerinde tonoz örtülü bir yapı olan kışlık bölümlerinden oluşmakta olup, avlu ortasında dört ayak ve kemerler üzerine oturtulmuş köşk mescit bulunmaktadır. Avlunun doğu yarısındaki temeller, dükkan veya depo olarak kullanılan hacimlerin olduğunu göstermektedir.