Ot Pazarı Cami

Tuzpazarı Caddesi’nde, bitişiğindedir. 1590’da Felezâde Süleyman Çavuş yaptırmış, yıkılan minaresi tek şerefeli olarak 1958’de yenilenmiştir. Kesme taş duvarlı ve kare plânlı tek kubbelidir. Kuzeyde camla kaplı olan son cemaat yeri sonradan eklenmiş olup, üç sivri kemer üzerine üç kubbeyle örtülmüştür.
Mihrabı sonradan yapılmış ve beyaz mermerle kaplıdır.