İmaret Cami

Gedik Ahmet Paşa Cami halk arasında daha çok İmaret Cami olarak bilinmektedir çünkü bir külliye şeklinde inşa edilen cami aynı zamanda yoksullara yardım amacıyla kurulan ve giderleri bağlı olduğu vakıf tarafından karşılanan bir imarettir. Fatih Sultan Mehmet’in meşhur sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından Hicri 877 (M.1472) yılında Mimar Ayaz Ağa’ya yaptırılan cami, hamamı ve medresesi ile birlikte günümüze kadar kullanıldığı için koruna gelmiştir ve Afyonkarahisar’ın en önemli vakıf eserlerinden birisidir.

Geniş ve yeşillik bir bahçeye sahip cami, sıralı iki büyük kubbeye sahiptir ve Bursa üslubunda ters T planında tasarlanmıştır. Bu plan, arka arkaya iki büyük kubbe ve yanlarında küçük kubbelerden oluşmaktadır ve Bursa’daki Orhan Cami ‘den (1339) sonra geliştirilerek Bursa dönemi camilerinin ana planı olduğu için bu adı almıştır. Büyük kubbelerin iki yanında sıralanan küçük odaların her biri birer küçük kubbe ile örtülüdür. Kuzey, doğu ve batı taraflarında iki, kıbleye bakan güney tarafında ise üç sıra pencere ile cami dışarıyı görmektedir. Caminin iç desenleri kalem işi yazı ve geometrik desenlerle süslenmiştir. İki kanatlı ahşap oyma kapı ise çok nadir ve güzide bir örnektir. Tek şerefeli yivli burma minaresinin yivlerinin arası lacivert renkli tuğlalar ile süslenmiştir. İmaret Cami’si, külliye olarak inşa edilmiştir ve külliye içinde medrese, hamam ve imaret yer almıştır. Cami, değişik tarihlerde tamir görmüştür. Caminin yakınındaki İmaret Hamamı işlevini sürdürmektedir.
Milli mücadele döneminde cami Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve hapishane olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise mübarek gece programlarının yapıldığı ve merkezi ezan sisteminde ezanın okunduğu camidir. Cami külliyesinin içindeki medrese İmaret Cami’sinin arkasında yer almaktadır.

Nasıl Gidilir?
Zafer Müzesi önünden merkez postaneye doğru ilerlenir, Bankalar Caddesi’nden Kurtuluş Caddesi’ne geçilir, İmaret Cami sağdadır.