Hasan Bin Basri Türbesi

İscehisar ilçesi, Seydiler kasabasında camiyle bitişik bir türbedir. İçinde Seydi Hasan bin Basri ile müridlerine ait sandukalar bulunmaktadır. Horasan erlerinden bir halk tabibi olduğu ve kurduğu tekkede, kuduz hastalığını iyileştirdiği söylenmektedir.