Ayazini Metropolisi

İhsaniye ilçesinin Ayazini köyünü içine alacak boyutta geniş bir alanı kaplamaktadır. İşlenebilir tüf kayalıklardan oluşan bu bölgenin, kaya yerleşimlerine uygun olması ayrı bir özelliktir. Kaya yerleşimleri üzerinde Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait kültür görmek mümkündür. Dış mimari özelliği önem arzeden kilisenin bazı bölümlerinin Yunan işgali sırasında ve besiciler tarafından tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Aynı bölgede çok miktarda şapel, çok katlı kaya yerleşimleri, mimari özellikleri farklı aslanlı, sütunlu ve raf sisteminde çok katlı mezar odaları bulunmaktadır.