Böcüinleri Kilisesi

İhsaniye ilçesi, Kıyır köyünde tüf sarp kayalık yüzeylere oyulmuş aralıklı üç kilise bulunmaktadır. Kiliseler tonoz yapılıdır, yan duvarlarında birbirine bitişik kemerli nişler bulunmaktadır. Çevresindeki kaya odalarıyla birlikte 8-10. yüzyıllar arasında yapılmış manastır yapısıdır.