Tarihi Taşhan

Çay ilçe merkezindedir. Selçuklu dönemi taş külliyesine ait bir yapıdır. Avlulu ve kapalı kervansaray tiplerindendir. Kare planlı, çevresinde 12 ayak üzerinde tonoz örtülü, dıştan destek çıkıntılı kale görünümlü, taç kapılı kargir bir yapıdır. Kare planı ile Anadolu Selçuklu han mimarisinin tek örneğidir.