Sivil Mimari Örnekleri

Sivil mimari örnekleri Hıdırlık Tepesi ile Karahisar Kalesi çevresindeki eski yerleşim alanı kentsel sit alanı olarak koruma altına alınmıştır ve ilk yerleşim alanı olan bu bölge Afyonkarahisar sivil mimari özellikleri taşıyan evlerden oluşmaktadır. Benzer sivil mimari örneklerine Çeşmeli Konak ve Birlik Evi civarında yer alan Mecidiye Mahallesinde de rastlanmaktadır. Bu evler genelde iki katlı, ahşap kapılı, dışa çıkmalı, dar ve uzun pencereli, ahşap söveli birbirine bitişik evlerdir. Birçoğunun giriş kapısına 8–10 basamak merdiven ile çıkılmaktadır. Genelde bu merdivenin üstü bir revakla kaplıdır ve merdiveni bulunan evlerin birçoğunda merdivenin hemen altında basık kemerli bir kapı yer almaktadır. Bu kapının açıldığı oda eskiden çamaşır taşı, bakraç, kazan gibi eşyaların koyulduğu bir depo olarak kullanılırmış. Şimdi ise ev sahibinin ihtiyacına göre depo veya oda olarak kullanılmaktadır. Birçok ev kâgir yapıda olmasına rağmen ahşap ağırlıklı veya taş yapıdan oluşan olan evler de mevcuttur. Çatılar kuşak ve ahşap işlemeleri ile güzelleştirilmişlerdir.

Evlerin en güzel yeri dışarlakları ve cumbaları destekleyen ahşap ve işlemeli eli böğründelerdir ve ahşap işçiliğinin güzel örneklerini sergilemektedirler. İlk kat pencereleri genelde küçük ve kare şeklinde olurken üst kat pencereleri uzun, dikdörtgen ve birçoğu dört bölümlüdür. Bazı evlerde dışarlakların üç tarafı da pencere ile kaplıdır. Evlerin birçoğunda cihannüma olarak adlandırılan çatı katı bulunurken bazı evlerde ise daha geniş olan çatı katı yuvarlak pencereler ile bezenmiştir. Evlerin balkonları da kemerli revakla süslenmiştir. Bu evlerin bulunduğu sokaklar dar yapıdadır ve arnavut kaldırımı ile kaplıdır. Kentsel sit alanı olarak ilan edilen Hıdırlık tepesi ve Karahisar Kalesi arasında bulunan bu evler Millet Hamamı civarı sokak iyileştirmeleri çalışması kapsamında Afyonkarahisar Valiliği tarafından aslına uygun olarak onarım ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Sokaklarda görünüşü bozan elektrik ve telefon hatları toprak altına alınmış, yollar taş kaplama yapılmıştır.