Sandıklı Ulu Cami

Sandıklı merkezinde, çarşı içinde yer alır. Önce mescit iken sonradan camiye dönüştürülmüştür. Cami, Bahaddin Ömer Bin Alâaddin tarafından Mimar Aydemir’e H.780 (M.1379) yılında yaptırılmıştır. Kare plânlı, tek kubbeli, minareli bir yapıdır. Daha sonra son cemaat yeri eklenmiştir.