Kral Yolu

Hititler, M.Ö. 1380 dolaylarında Arzava üzerine bir sefer düzenleyerek, bu beylikleri denetimi altına almış ve o dönemin en uzun ticaret yolunu (Boğazköy-Apassa[Efes]) Hitit ticaretine açmışlardır. Sonraları “Kral Yolu” adını alacak olan bu yol, Hisarköy, Bolvadin ve Dinar üzerinden Ege’ye ulaşmaktadır.
M.Ö. 6. yy ortalarından itibaren, bir dünya devleti konumuna yükselen Persler, Afyon’da da siyasi üstünlüğü ele geçirmişlerdir. Bu dönemde Ege denizi ile bağlantıyı sürekli elinde tutabilmek amacı ile Kelainai (Dinar) kentini eyalet merkezi konumuna getirmişlerdir. Burada, Xerxes’in sarayı veya av köşkü olduğu söylenmesine rağmen, henüz bulunamamıştır. Lidya’nın merkezi olan Sardes’ten Pers merkezi olan Sus’a kadar uzanan bir ulaşım yolu yapılmıştır. Kral yolu olarak adlandırılan bu yol, Kelainai kentinden geçmektedir. Bu yol aynı zamanda ticari bir yoldur. Bu nedenle bu döneme ait hâlâ bol miktarda, gümüş Dâra (Darius Sikkesi) bulunmaktadır.