Koca Köprü

İscehisar ilçe merkezi, Eskihamam Mahallesi’nde antik Docimeon kenti içindeki Doueios nehri, (bugünkü İscehisar çayı) üzerine kurulmuştur. Doğu-batı doğrultuda, tek gözü geniş açıklıklı ve hafif sivri kemerli bir köprüdür. Bazalt ve andezit iri kesme taş kaplamalı ve kemer kaburgalıdır. Kemer kaburgasının dış yüzleri dört dilimli profillidir. Üstte yassı taş kaplamaları ve her iki yanda saçak çıkıntıları vardır. Andezit ve bazalt bloklar arasında çok sayıda Roma dönemine ait mermer parçaları, moloz veya kaplama taşı olarak kullanılmıştır. Halk arasında Koca Köprü olarak isimlendirilen eserin Geç Roma dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir.