Çeşmeli Konak

Çeşmeli Konak ipek ve kumaş ticareti ile uğraşan Kahvecioğlu İsmail Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kahvecioğlu İsmail Efendi önce hayır amacıyla çeşmeyi, sonra da konağı yaptırmıştır. Konağa giriş çeşmenin iki tarafındaki biri tek diğeri çift kanatlı kapılarla sağlanmaktadır. Konağın giriş kapısındaki yazıdan konağın 1906 yılında bitirildiği anlaşılmaktadır. İki katlı yapı üzerinde çatı katı ile büyük bir konaktır. Geç Osmanlı Dönemi mimari üslubu ile yaptırılmıştır. Bu nitelikleri bakımından konak, korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmiştir. Yapı, yapım yazıtı olan bir kitabeye sahiptir. Ön cephede bulunan çeşme kesme taş örgülü, üst kısmı saçaklıdır. Sivri kemer içinde yer alan ikinci kemerde çeşme yazıtı bulunur.
Bu yazıtta:
‘1324 Mâşaallah 1322
Böyle bir hidmet-i Hüdânın lütfünde şâyân olur
Kim delâlet eylese şayeste-i ihsan olur
Yaptılar Nurcu mahallesinde ashâb-ı hayr.
Say edüp bu çeşme-i kim mucib-i şükrân olur
Aşk-ı zemzemle dedim tarihini Vehbi anın
İçseler atşân âbından safâyı can olur’ 1 dizeleri yazılmıştır.

Bu kitabede kısaca ‘Hakka böyle bir hizmetin lütfunda şayan olunur, kim yol gösterse yakışan bir ihsan olur, hayır sahipleri Nurcu mahallesinde bu çeşmeyi yaptılar, içseler suyundan can sefa olur’ denilmektedir.
Balkon, ahşap eliböğründeler ile desteklenmiştir. Konak miras nedeniyle ikiye bölündüğünden iki ayrı girişi vardır. Zemin katta üç oda bulunmaktadır. Girişteki taşlık bölümünden üst katlara çıkılmaktadır. Bu taşlık bölümü aynı zamanda arka bahçeye geçişi sağlamaktadır. İki ayrı kapısı gibi, yukarıya çıkan iki ayrı merdiveni bulunmaktadır. Üst kat, bir sofaya açılan dört odadan oluşmaktadır. Cepheye bakan odaların tavanları ahşap oyma göbekli ve pervazları ahşap işlemelidir. Balkon tavanında ahşap sarkıtlı bir kemer bulunmaktadır. Evin ahşap balkonu çeşmenin üst örtüsünü oluşturur. Balkonun üzerinde yer alan çatı katı konağa ayrı bir ihtişam katmıştır. Yapıldığı tarih göz önüne alındığında konak oldukça büyük ve görkemlidir. Oldukça yıpranmış olan ev, Afyonkarahisar Valiliği tarafından restore edilerek ziyarete açılmıştır. Restorasyondan sonra geleneksel Afyonkarahisar kültürü ve ev düzenini yansıtacak şekilde düzenlenmiştir.