Boyalı Külliyesi

Yapılış tarihi için araştırmacılar, XIII. yüzyılın başları olarak tahmin etmektedirler. Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı Köyü’nde bulunmakta olup, iki türbe ile bir zaviyeden oluşmaktadır. Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre o devirde güzel bir bahçe halinde olan bu sahada kırılmış ve devrilmiş durumda pek çok sayıda mezar taşı bulunmaktadır. Afyon müzesinde görülen, üstlerinde insan tasvirleri olan İslâmî devre ait mezar taşlarından bir kısmının buradan götürüldüğü de söylenmektedir. Yayınlarda hep medrese olarak adlandırılan hankah dikdörtgen biçiminde, eşit ölçülerde olmayan yontma taşlardan yapılmış bir binadır. Kemerlerde tuğla kullanılmıştır. Duvarlarda pek çok sayıda Bizans devrinin işlenmiş parçalarına rastlanır.