Asar Kale

Bayat ilçesinin 4 km kadar batısında, Köroğlu dağı eteklerinde doğal yükseltili bir kaya kütlesi olup, üzeri surla çevrelenmiştir. Sur içinde tonozlu sarnıç, dinsel ve idari yapılara ait temeller bulunmaktadır. Bizans döneminde Kedrea adlı önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Bugünkü Ankara-Afyon yolu olarak da kullanılan doğu-batı yolunu, Bizans döneminde koruyan, savunan bir güvenlik üssüdür.

© 2021 All Rights Reserved.