Avdalaz Kalesi

İlimiz, İhsaniye ilçesi, Ayazini köyünün 2 km kuzey batısındadır. Göynüş Vadisinin kuzeydoğusunda yer alan Avdalaz Kalesi Frigler döneminde kullanılmaya başlanılmış olup Roma ve Bizans döneminde de kullanılmaya devam etmiştir. Kale olarak nitelenen doğal kayalık oyularak çeşitli mekanlar oluşturulmuş ve buralarda ikamet edilmiştir. Çok katlı bir kaya oyma yerleşme alanıdır. Merdivenli büyük bir sarnıç halen görülebilmektedir. Kayalardaki kopmalar nedeniyle çeşitli odaların kalıntıları zarar görmüş durumdadır.