Sinanpaşa Cami

Sinanpaşa ilçe merkezinde Sinan Paşa tarafından yaptırılan külliye yapılarındadır. Ardı ardına iki büyük kubbeli ana hacimli beş kubbeli son cemaat yerli, tek minareli bir yapıdır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarılmıştır.