Mısri Sultan Kasımpaşa Cami

Mısrî Mahallesinde Hacı Eyüp Mısrî Sokağı’ndadır. 1483’te Şakkancıoğlu Evliya Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştrır. Cami bitişiğinde bulunan Mısri Sultan (Abdürrahim Mısri) türbesi dolayısıyla Mısri Sultan Camisi olarak bilinmektedir.
Adını aldığı ünlü şahsiyet 15. yüzyılın ünlü mutasavvıflarından biri olan Abdürrahîm Mısrîdir. Afyonkarahisarlı büyük âlim Mevlana Alâeddin’in oğludur. Abdurrahim, ilköğrenimini babasından almış, daha sonra 1437 yılında Beypazarı’nda Fatih Sultan Mehmet’in de hocası olan Akşemsettin ile karşılaşmış ve onun müridi olmuş, İstanbul’un fethine katılmış, daha sonra da Akşemsettin ile birlikte İstanbul’dan ayrılmıştır. 1458 yılında memleketi Afyonkarahisar’a dönen Abdürrahim Mısrî, bir taraftan Gedik Ahmet Paşa ve Mısrî mahallesindeki medreselerde dersler vererek müderrislik yaparken diğer taraftan tasavvufa dair ünlü eseri Vahdetnâme’yi altı-yedi yıl içinde “Ali Bey Deresi” denen yere her sabah giderek yazmıştır. Abdürrahim 1483 yılında vefat etmiş ve Kasım Paşa tarafından daha önceden cami bitişiğine yaptırılan türbesine defnedilmiştir. Âlimliği, şairliği ve mutasavvıflığı ile tanınan Abdürrahim Mısrî’nin en önemli eseri 3030 beyitten oluşan ‘Vahdetname’dir. Diğer eserleri: Minyet’ül-Ebrâr ve Gunyet’ül-Ahyâr, Tercüme-i Kaside-i Râiyye ve Vahdetnâme Risâle-i fi Eşrâti’s-Sâat ve Işkname’dir. Bu eserleri Türkçedir “Dürün-Nesayih” Risâle fi eşrâti’s-sâ’a eserleri ise Arapçadır. Halkın halledemediği meseleleri kendisine danıştığı, itibar ve itimat edilen bir kişi olduğu gibi zamanımıza kadar ulaşan bahçeleri sıra ile sulama yöntemi olan dolama’yı Abdürrahim Mısrî’nin bulduğu anlatılır.
NASIL GİDİLİR;
Camiye ulaşım çok kolaydır. İster hava yolu ile ister karayolu ile Afyonkarahisar’a rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şehir merkezinde bulunan Gazlıgöl caddesi (Hanönü yolu) yeşilyol ayrımında bulunan Mısrı mahallesi girişindeki soldaki ilk sapaktan döndüğünüzde yaklasık 20-25 mt. mesafe sonrası camiye ulaşabilirsiniz.